Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Porvoon Yhdistyskeskus ry, BorgåFöreningscentral rf.
Yhdistys on suomenkielinen, sen pöytäkirjakieli on suomi ja se käyttää toiminnassaan myös ruotsia. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Porvoo. Toimialueena ovat Porvoo ja sen lähikunnat.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Porvoon ja sen lähikuntien vammais-, kansanterveys-, eläkeläis-, veteraani- sekä hyväntekeväisyystyötä tekevien
yhdistysten yhteiselimenä.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edesauttamalla ihmisten oikeutta kuntoutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä tarvittaviin kunnallispalveluihin. Yhdistyksen tarkoituksena on myös yleinen terveyden edistäminen ja vanhusten, vammaisten, eläkeläisten, sairaiden ja veteraanien yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen.


Säännöt 2021