Porvoon Yhdistyskeskus ry

Yhdistyksen nimi on Porvoon Yhdistyskeskus ry, Borgå Föreningscentral rf. Yhdistys on suomenkielinen, sen pöytäkirjakieli on suomi ja se käyttää toiminnassaan myös ruotsia. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo ja sen toimialueena ovat Porvoo ja sen lähikunnat.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Porvoon ja sen lähikuntien vammais-, kansanterveys-, eläkeläis- ja veteraani- sekä hyväntekeväisyystyötä tekevien yhdistysten yhteiselimenä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edesauttamalla ihmisten oikeutta kuntoutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä tarvittaviin kunnallispalveluihin. Yhdistyksen tarkoituksena on myös yleinen terveyden edistäminen ja vanhusten, vammaisten, eläkeläisten, sairaiden ja veteraanien yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen.