Jäsenyhdistykset

Porvoon Yhdistyskeskus ry:n jäsenyhdistykset

Osassa yhdistyksen nimistä on suora linkki kyseisen yhdistyksen kotisivuille.Yhdistyksillä on myös esitteitä ja tietoa toiminnastaan toimipisteessämme.

Borgå Föreningscentral rf.s medlemsföreningar

Vissa av föreningarna har en länk till föreningens hemsidor.Föreningars broschyrer och information om verksamheten hittas på föreningscentralen.

  1. Borgå Nejdens Döva - Porvoon Seudun Kuurot ry
  2. Borgånejdens Krigsveteraner rf
  3. Borgånejdens Svenska Pensionstagare r.f.
  4. Borgå psykosociala förening Ringen rf
  5. Borgå Reumaförening - Porvoon Reumayhdistys ry
  6. Borgå Svenska Pensionärsförening rf
  7. Eläkeliiton Porvoon seudun yhdistys r.y.
  8. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry - Södra Finlands Cancerförening r.y. - Porvoon Suomenkielinen Osasto
  9. Föreningen Folkhälsan i Börgå socken och stad r.f.
  10. Gammelbackan kartanoseutuyhdistys ry, Föreningen för Gammelbacka gård med omnejd rf
  11. Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry, Hammars och Gammelbacka Sosialdemokrater HAF rf
  12. Itäisen Uudenmaan ADHD- ja autismikirjon yhdistys ITUA ry, Östra Nylands ADHD- och autismspektrums förening ITUA rf
  13. Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys - Östra Nylands natur- och miljövårdsförening r.y.
  14. Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner Ry
  15. Itä-Uudenmaan Psoriasisyhdistys ry, Östra Nylands Psoriasisföreningen rf
  16. Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen Perinnekilta ry
  17. Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf
  18. Krigsinvalidernas Brödraförbunds Borgå avdelning - Sotainvalidien Veljesliiton Porvoon osasto rf
  19. Lions Club Porvoo / Blanka ry
  20. Lions Club Porvoo / Rosé ry
  21. Neuro-Porvoo ry, Neuro-Borgå rf
  22. Porvoon Demarit - Borgå Socialdemokrater rf
  23. Porvoon Eläkeläiset ry
  24. Porvoon Eläkkeensaajat ry
  25. Porvoon Invalidit - Borgå Invalider ry
  26. Porvoon Joogakerho - Borgå Yogaklubb r.y.
  27. Porvoon kansalliset seniorit ry
  28. Porvoon Karjalaiset Martat ry
  29. Porvoon Karjala-seura ry
  30. Porvoon kaupungin työntekijöiden seniorit/ Arbetstaggarseniorerna i Borgå stad ry
  31. Porvoon Keskustan Kunnallisjärjestö ry
  32. Porvoon Kipparit ry
  33. Porvoon Kokoomus ry
  34. Porvoon Kudontakamariyhdistys ry, Borgå Vävkammare-förening rf
  35. Porvoon Kulttuurinystävät ry, Borgå Kulturvänner rf
  36. Porvoon Naislaulajat ry
  37. Porvoon NMKY ry
  38. Porvoon Nykymartat ry
  39. Porvoon Omakotiyhdistys ry, Egnahems Förening i Borgå rf
  40. Porvoon Orkesteriyhdistys ry / Börgå Orkestersförening rf
  41. Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry, Borgå traditionell koloniträdgårdsförening POPS rf
  42. Porvoon seudun senioriopettajat ry
  43. Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry, Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf
  44. Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry - Borgå Nejdens Diabetesförening rf
  45. Porvoonseudun Eläkkeensaajat ry
  46. Porvoon Seudun Hengitysyhdistys ry - Borgånejdens Andningsförening rf
  47. Porvoon Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
  48. Porvoon Seudun Kuulo ry
  49. Porvoonseudun Maan Ystävät
  50. Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry
  51. Porvoonseudun Parkinson-kerho - Borgånejdens Parkinson-klubb
  52. Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry, Borgånejdens Ryggförening rf
  53. Porvoonseudun Suomi-Puola-yhdistys ry, Föreningen Finland-Polen i Borgånejden rf
  54. Porvoonseudun Sydänyhdistys - Borgånejdens Hjärtförening ry
  55. Porvoon seudun työnhakijat ry - Borgånejdens arbetsökande rf
  56. Porvoon Suomi-Unkari Seura ry.
  57. Porvoon Työväenyhdistys ry
  58. Porvoon Vasemmistoliitto - Vänsterförbundet i Borgå ry
  59. Pyörätuolitanssiseura Wendarit ry, Rullstolsdansföreningen Wendarit rf
  60. Soroptimist International Porvoo-Borgå ry
  61. Suomen Nivelyhdistys ry
  62. Svenska synskadade i Östnyland rf
  63. Työväen Sivistysliiton Porvoon seudun opintojärjestö ry, Arbetarnas Bildningsförbundet studieorganisation för Borgåbygden rf
  64. Uudenmaan AVH-yhdistys ry, Nylands strokeförening rf
  65. Uudenmaan keliakiayhdistys ry
  66. Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
  67. Porvoon Seta ry