Jäsenyhdistykset

Porvoon Yhdistyskeskus ry:n jäsenyhdistykset

Osassa yhdistyksen nimistä on suora linkki kyseisen yhdistyksen kotisivuille. Yhdistyksillä on myös esitteitä ja tietoa toiminnastaan toimipisteessämme.

Borgå Föreningscentral rf.s medlemsföreningar

Vissa av föreningarna har en länk till föreningens hemsidor. Föreningars broschyrer och information om verksamheten hittas på föreningscentralen.

  1. Borgå Nejdens Döva - Porvoon Seudun Kuurot ry
  2. Borgånejdens Krigsveteraner rf
  3. Borgå psykosociala förening Ringen rf
  4. Borgå Reumaförening - Porvoon Reumayhdistys ry
  5. Borgå-Porvoo Zonta-kerho
  6. Eläkeliiton Porvoon seudun yhdistys r.y.
  7. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry - Södra Finlands Cancerförening r.y. - Porvoon Suomenkielinen Osasto
  8. Föreningen Folkhälsan i Börgå socken och stad r.f.
  9. Gammelbackan kartanoseutuyhdistys ry, Föreningen för Gammelbacka gård med omnejd rf
  10. SDP Porvoo
  11. Itäisen Uudenmaan ADHD- ja autismikirjon yhdistys ITUA ry, Östra Nylands ADHD- och autismspektrums förening ITUA rf
  12. Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys - Östra Nylands natur- och miljövårdsförening r.y.
  13. Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner Ry
  14. Itä-Uudenmaan Psoriasisyhdistys ry, Östra Nylands Psoriasisföreningen rf
  15. Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen Perinnekilta ry
  16. Itä-Uudenmaan Tuglas-seura ry
  17. Krigsinvalidernas Brödraförbunds Borgå avdelning - Sotainvalidien Veljesliiton Porvoon osasto rf
  18. Lions Club Porvoo / Blanka ry
  19. Lions Club Porvoo / Rosé ry
  20. Neuro-Porvoo ry, Neuro-Borgå rf
  21. Porvoon Demarit - Borgå Socialdemokrater rf
  22. Porvoon Eläkeläiset ry
  23. Porvoon Eläkkeensaajat ry
  24. Porvoon Invalidit - Borgå Invalider ry
  25. Porvoon kansalliset seniorit ry
  26. Porvoon Karjalaiset Martat ry
  27. Porvoon Karjala-seura ry
  28. Porvoon kaupungin työntekijöiden seniorit/ Arbetstaggarseniorerna i Borgå stad ry
  29. Porvoon Keskustan Kunnallisjärjestö ry
  30. Porvoon Kipparit ry
  31. Porvoon Kokoomus ry
  32. Porvoon Kulttuurinystävät ry, Borgå Kulturvänner rf
  33. Porvoon Naislaulajat ry
  34. Porvoon NMKY ry
  35. Porvoon Nykymartat ry
  36. Porvoon Orkesteriyhdistys ry / Börgå Orkestersförening rf
  37. Porvoon Palstaviljelijät ry
  38. Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry, Borgå traditionell koloniträdgårdsförening POPS rf
  39. Porvoon seudun senioriopettajat ry
  40. Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry, Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf
  41. Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry - Borgå Nejdens Diabetesförening rf
  42. Porvoonseudun Eläkkeensaajat ry
  43. Porvoon Seudun Hengitysyhdistys ry - Borgånejdens Andningsförening rf
  44. Porvoon Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
  45. Porvoon Seudun Kuulo ry
  46. Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry
  47. Porvoonseudun Maan Ystävät
  48. Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry
  49. Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry, Borgånejdens Ryggförening rf
  50. Porvoonseudun Suomi-Puola-yhdistys ry, Föreningen Finland-Polen i Borgånejden rf
  51. Porvoonseudun Sydänyhdistys - Borgånejdens Hjärtförening ry
  52. Porvoon seudun työnhakijat ry - Borgånejdens arbetsökande rf
  53. Porvoon Suomi-Unkari Seura ry
  54. Porvoon Vasemmistoliitto - Vänsterförbundet i Borgå ry
  55. Pyörätuolitanssiseura Wendarit ry, Rullstolsdansföreningen Wendarit rf
  56. Soroptimist International Porvoo-Borgå ry
  57. Suomen Nivelyhdistys ry
  58. Svenska synskadade i Östnyland rf
  59. Työväen Sivistysliiton Porvoon seudun opintojärjestö ry, Arbetarnas Bildningsförbundet studieorganisation för Borgåbygden rf
  60. Urheilusukelluskerho Murena ry, Sportdykarklubben Murena sf
  61. Uudenmaan AVH-yhdistys ry, Nylands strokeförening rf
  62. Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry