Tervetuloa
Porvoon Yhdistyskeskuksen sivuille!

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Porvoon ja sen lähikuntien vammais-, kansanterveys-, eläkeläis-, veteraani- sekä hyväntekeväisyystyötä tekevien yhdistysten yhteiselimenä. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Se edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edesauttamalla ihmisten oikeutta kuntoutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä tarvittaviin kunnallispalveluihin.

Lisäksi tarkoituksena on myös yleinen terveyden edistäminen ja vanhusten, vammaisten, eläkeläisten, sairaiden ja veteraanien yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen.

Yhdistys on suomenkielinen, sen pöytäkirjakieli on suomi mutta se käyttää toiminnassaan myös ruotsia. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Porvoo.